زیتون شور

توضیحات آگهی

با سلام زیتون شور درجه یک کرمانشاه بهترین قیمت موجودی ۳ تن قیمت کیلوی۴۳ فروش به صورت نقدی

ما در شبکه های اجتماعی