زیتون شور

توضیحات آگهی

فروش کلی و جزیی زیتون شور خانگی
تخفیف در هنگام معامله داده می شود

ما در شبکه های اجتماعی