توضیحات آگهی

زیتون شکسته سنتی برای سال ۱۴۰۱ برای باغ طارم روستای گیلانکشه و نوع زیتون ارقام مختلف میباشد

ما در شبکه های اجتماعی