زیتون درجه یک طارم فله

توضیحات آگهی

زیتون کنسروی درجه یک طارم منطقه مامالان که از تولید تا فرآوری به بهترین شکل توسط خودمان انجام شده. حجم موجود : 50 تن میباشد. در حال حاضر در منجیل انبار شده است. روغن زیتون کورونایکی و آربکین درجه یک گیلوان در حدود 5 تن موجود است.

ما در شبکه های اجتماعی