زیتون فیشمی (تخم کبکی)درجه 1

توضیحات آگهی

زیتون فیشمی (تخم کبکی)درجه 1

تناژ بالا…درجه 1 بسیار درشت

ما در شبکه های اجتماعی