زیتون ماری رودبار

توضیحات آگهی

زيتون ماری شکسته آماده خوردن
ماری خوش خوراک
قیمت مناسب
حدود ۵۰۰ کیلو

ما در شبکه های اجتماعی