توضیحات آگهی

زیتون کنسروی 6 تن موجود

زیتون کنسروی درشت

زیتون شکسته 3 تن موجود

روغن زیتون درجه یک 100 کیلو موجود

در صورت خرید تناژ تخفیف هم دارد.

لطفا تماس بگیرید.

 

ما در شبکه های اجتماعی