زیتون کنسروی درهم

توضیحات آگهی

۸۰۰ کیلو کیلویی ۴۰ تومان
برای خریدار کلی تخفیف هم دارد

ما در شبکه های اجتماعی