توضیحات آگهی

فروش انواع زیتون کنسروی باهسته و بی هسته شامل بادامی، ممتاز، ویژه و سوپرویژه و همچنین زیتون شکسته با قیمت های استثنایی و مستقیم از باغدار

ما در شبکه های اجتماعی