توضیحات آگهی

فروش انواع زیتون طارم: زیتون کنسروی، زیتون بی هسته ، زیتون  شکسته
به صورت عمده و کیلویی

ما در شبکه های اجتماعی