زیتون کنسروی شیراز

توضیحات آگهی

زیتون فراوری شده مرغوب با سود سوز اور زیتون از رقم فیشمی تخم کبکی
کل مبلغ نقد ودر محل تحویل دریافت میشود
یاد اور میشود زیتون با کیفیت بالا وتوسط افراد با تجربه فراوری شده.

ما در شبکه های اجتماعی