توضیحات آگهی

زیتون شکسته سرند شده درجه یک امساله
کنسروی درجه یک امساله

ما در شبکه های اجتماعی