فروش زیتون کنسروی درهم کلی وجزئی

توضیحات آگهی

زیتون سرند شده از ریز تادرشت خوش خوراک وخوش رنگ

ما در شبکه های اجتماعی