زیتون کنسروی به صورت عمده

توضیحات آگهی

زیتون دونه درشت
هر شیشه ۴۵۰ گرم

ما در شبکه های اجتماعی