زیتون کنسروی

توضیحات آگهی

زیتون کنسروی 65/000
درهم اکثر بار درشت
زیتون شکسته 50/000

و روغن زیتون درجه یک 175/000
محصول طارم

تخفیف هم داده میشود!

ما در شبکه های اجتماعی