توضیحات آگهی

زیتون کنسروی ب مقدار ۱۰ تن
تمیز خوش سایز
باکیفیت خوش طعم امساله
فروش نقدی
فروش جزعی نداریم سفارش بالای یک تن فقد

ما در شبکه های اجتماعی