توضیحات آگهی

فروش انواع زیتون کنسروی و شور
انواع زیتون بی هسته
زیتون پرورده
روغن زیتون های طبیعی و ارگانیک
زیتون شکسته سنتی
زیتون شکسته کنسروی
زیتون شور درشت و نخودی
انواع سیر ترشی و ترشیجات

ما در شبکه های اجتماعی