زیتون چی
تماس بگیرید
شماره آگهی: 7246
زیتون چی

توضیحات آگهی

زیتون طارم
زیتون درشت ۷۵
زیتون متوسط ۶۵
زیتون کوچیک ۵۵
زیتون ریز ۴۵

ما در شبکه های اجتماعی