توضیحات آگهی

ما در یکی از روستاهای شهرستان رودبار باغدار زیتون هستیم. از زیتون برداشت امسال (1401) انواع زیتون کنسروی و شکسته (درهم و سرند شده) و روغن زیتون برای فروش عمده داریم.
با خرید زیتون از باغدار علاوه بر سود بیشتر از کشاورز هم حمایت خواهید کرد.

ما در شبکه های اجتماعی