فروش زیتون سبز

توضیحات آگهی

۰۹۳۳۴۵۸۸۵۳۵ من باغ دار هستم حدود ۱۰ تن زیتون دارم ۵تن مارک فیشم ۵تن از زرد و دزفول و شیراز

ما در شبکه های اجتماعی