توضیحات آگهی

فروش زیتون و روغن زیتون به صورت کلی و جزئی
طارم زنجان
و به صورت بسته بندی های دستی

ما در شبکه های اجتماعی