فروش زیتون کنسروی ارگانیک

توضیحات آگهی

زیتون درجه 1 طارم آماده تحویل زیتون با هسته سایز ممتاز بازدید در گیلوان شهرستان طارم.

ما در شبکه های اجتماعی