توضیحات آگهی

فروش ۷ زیتون کنسروی (شور) طارم و کرمانشاه
قیمت ۴۰ هزار تومان
و فروش ۳ تن زیتون نرم
قیمت ۱۰ هزار تومان
برای اطلاع بیشتر لطفا بگیرید

ما در شبکه های اجتماعی