فروش زیتون کنسروی

توضیحات آگهی

فروش زیتون کنسروی با قابلیت سرند شدن و بی هسته شدن، بسیار خوش خوراک

ما در شبکه های اجتماعی