فروش زیتون

توضیحات آگهی

زیتون کنسروی ، زیتون شکسته و زیتون بی هسته

ما در شبکه های اجتماعی