فروش زیتون

توضیحات آگهی

حدود سه تن زیتون سردرختی
۴۵کیلومتری قم

ما در شبکه های اجتماعی