توضیحات آگهی

سیرترشی همدان دارم کیلویی 50 عالیه
درشت و یکدست

ما در شبکه های اجتماعی