توضیحات آگهی

دستگاه سرند زیتون 10 خانه
طول خط 5 متر
جنس گالوانیزه
تنها سه فصل کار کرده

ما در شبکه های اجتماعی