توضیحات آگهی

هسته گیرزیتون در دو مدل یکطرفه ودوطرفه را تولید میکنیم قیمت یکطرفه یک میلیون تومان پایینتر می باشد ،ارسال به سراسرکشور

ما در شبکه های اجتماعی