توضیحات آگهی

پخش انواع زیتون طارم بی هسته ، شکسته سنتی ، کنسروی ، روغن زیتون ، سیر ترشی باکیفت وخوش رنگ

ما در شبکه های اجتماعی