پخش زیتون و روغن زیتون به صورت عمده

توضیحات آگهی

پخش عمده زیتون در سایز های مختلف و روغن زیتون امسالی به سرار کشور و آماده عقد قرارداد با شرکت های بسته بندی و پخش و همچنین مواد غذایی هستیم

ما در شبکه های اجتماعی