توضیحات آگهی

مقدار ۲ تن زیتون درجه ۱ سبز به فروش میرسد
زیتون برای علی آباد رودبار است

ما در شبکه های اجتماعی