۸ نفر کارگر زیتون چین هستیم

توضیحات آگهی

سلام دوستان ما ۸ نفر مرد هستیم کارگر واسه زیتون چینی
رستمی

ما در شبکه های اجتماعی