120 نفر کارگر آماده زیتون چینی

توضیحات آگهی

120 نفر کاگر زیتون چین آماده کار با خانواده (زن و مرد)
جهت اطلاع بیشتر لطفا تماس بگیرید
آقای نوری

ما در شبکه های اجتماعی