40 تن زیتون کنسروی

توضیحات آگهی

زیتون کنسروی، آماده ،درجه یک، آماده قرداد با شرکت ها کارخانجات بزرگ برای بسته بندی

ما در شبکه های اجتماعی