70 نفر کارگر زیتون چین

توضیحات آگهی

نام خانوادگی کریمیان
تعداد کارگر بیشتر از ۵۰ تا ۷۰ نفر زن و مرد خانوادگی بدور از حاشیه و همه اینا تضمینی
جهت اطلاع بیشتر لطفا تماس بگیرید

ما در شبکه های اجتماعی