زیتون چی

اثرات شوری بر درختان زیتون

شوری خاک درختان زیتون طبق بررسی ها مناطق زیتون خیز به دلیل تغییرات اقلیمی در جهان، منطقه، کشور و کاهش سفرهای آب زیرزمینی به سمت شوری پیش می روند از اینرو باید برای تغییر کشت اقدام کرد. زیتون گیاهی است كه با خاک‌های مختلف ساگازی داشته و در مقایسه با بیشتر درختان میوه تحمل بیشتری نسبت به […]