زیتون چی

نکات مهم در مراقبت از گیاهان در فصل پاییز

با شروع فصل پاییز و سرد شدن هوا و برداشت کامل محصول کار باغداری تموم نشده بلکه باید یکسری از نکات و دستورالعمل ها را رعایت کرد. رعایت این نکات باعث میشه برای سال بعد درختان آفات کمتری داشته باشند و میوه‌ی باکیفیتی دهد. ما را در اینستاگرام دنبال کنید:     zeytoonchi ۱-سطح خاک را […]

مدیریت تلفیقی مگس میوه زیتون PDF

محصول زیتون یکی از تولیدات اصلی بخش كشاورزي جهت تامین روغن مورد نیاز كشور است. بر اساس آمار وزارت جهاد كشاورزي حدود 35341 هکتار از اراضی كشور زیر كشت زیتون بوده كه از این مقدار سطح زیر كشت، حدود 143143 تن محصول زیتون برداشت میشود استان هاي زنجان با سطح زیر كشت 13413 هکتار و […]