زیتون چی

برداشت میوه زیتون (روش‌ها و عوامل موثر) +PDF

مختصری از پی دی اف  تعيين دقيق زمان برداشت زیتون کار آسانی نيست، زیرا از منطق‌هاي به منطقه دیگر با توجه به شرایط اقليمی، زراعی و ميزان باردهی درختان متفاوت است. معمولا در ابتداي رسيدن ميوه زیتون مقدار روغن زیاد نيست و اگر برداشت زود هنگام انجام شود ضمن این که روغن کمتري بدست می‌آید، […]