زیتون چی

انبارداری میوه های زیتون، روغنکشی و عوامل موثر بر کیفیت روغن استخراجی+ PDF

خلاصه ایی از مقاله نگهداری میوه ها پس از برداشت و قبل از روغنکشی:بهتر است كه استحصال روغن از ميوه های زیتون بلافاصله پس از برداشت و یا حداكثر تا یک هفته پس از آن انجام شود، ولی گاهی به دليل توليد زیاد ميوه و محدودیت ظرفيت كارخانه های روغنكشی نياز به نگهداری آنها براي مدت […]

واردات روغن پومیس و کمبود آب تولید زیتون را تهدید می‌کند

به گزارش ایرنا، زیتون از میوه هایی به شمار می رود که از زمان های بسیار قدیم مردم با آن آشنایی داشته و به منظورهای مختلف از آن استفاده می کردند و در حال حاضر نیز زیتون مصارف مختلفی دارد و فعالیت در تولید این محصول در اقتصاد منطقه و کشور نقش عمده ای ایفا می کند. صادرات و واردات زیتون در […]