زیتون چی

انبارداری میوه های زیتون، روغنکشی و عوامل موثر بر کیفیت روغن استخراجی+ PDF

خلاصه ایی از مقاله نگهداری میوه ها پس از برداشت و قبل از روغنکشی:بهتر است كه استحصال روغن از ميوه های زیتون بلافاصله پس از برداشت و یا حداكثر تا یک هفته پس از آن انجام شود، ولی گاهی به دليل توليد زیاد ميوه و محدودیت ظرفيت كارخانه های روغنكشی نياز به نگهداری آنها براي مدت […]

کتاب زیتون

دانلود کتاب مدیریت پایدار در باغ های زیتون

دانلود کتاب مدیریت پایدار در باغ های زیتون در این کتاب مراحل اصلی پرورش زیتون با رویکرد ویژه به مدیریت پایدار محصول، مورد توجه قرار گرفته است. این مراحل اصلی، از زمان کاشت نهال تا جمع آوری محصول و تصفیه پسماندها به نحوی انجام میشوند که اثرات زیست محیطی آنها کاهش یابد و به طور […]

روغن زیتون رودبار

روغن زیتون خوب و نکات مهم

تولید روغن زیتون خوب به عوامل مختلفی بستگی دارد که در مقاله زیر مختصری درباره آن توضیح داده شده است. نکات مهم برای تولید روغن زیتون خوب : برداشت میوه در زمان مناسب و حمل ونقل اصولی جلوگیری از آسیب دیدن میوه زمان برداشت عدم انبارمیوه به حداقل رساندن زمان انتقال به کارخانه تمیزی و […]